Υπηρεσίες

printemail
Η Unicare (Chemicals) Ltd είναι πλήρως δεσμευμένη στην παροχή των καλύτερων δυνατών επιπέδων  υποστήριξης των πελατών της. Το άρτια εκπαιδευμένο και δραστήριο προσωπικό θεωρείτε ως  συμβούλους, λύτης προβλημάτων και  εκπαίδευσης των πελατών. Οι μηχανικοί της εταιρείας και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα εγγυώνται ένα ισχυρό after sales service που προσφέρεται όχι μόνο στο σπίτι αλλά και στο χώρο.